MB:s uppslagsverk ger ännu mer

MB:s uppslagsverk ger ännu mer

Tillhör du dem som noterat de grönfärgade orden? Det är en markering för att ordet ingår i Metebolagets egna uppslagsverk. Den gröna färgen är alltså en signal om att där finns en beskrivning av ordets innebörd.

Tipsa en vän:
Ditt namn:Din epost:Mottagarens epost:

Metebolagets vision är ”att skapa lust och inspiration att bege sig ut och fiska och att bli en betydelsefull partner för dig som sportfiskare”. 

Visionen kan bara uppnås genom att vara med mycket mer än en fiskebutik.

Därför anstränger vi oss för att produkter, information, fiskeglädje och kunskap skall vävas ihop till en unik helhet.

Det senaste tillskottet i detta arbete är Metebolagets egna uppslagsverk, med beskrivningar av ord och termer på vårt eget sätt.

De ord som markeras med grön färg - som boilies, Mörtsjöngroundbait, PVA, färna och lyftmetoden – ingår alla i MB:s lexikon. Om du sätter peken på ordet; så dyker en ruta upp med beskrivningen.

Uppslagsverket hjälper oss inte bara att förstå ordens innebörd. De innehåller också kopplingar till allt från kända vatten till historiska beskrivningar och är därför även roligt och värdefullt inslag för alla av oss.

Uppslagsverket kommer givetvis att fortsätta att utvecklas.