Kolla: Flöten för strömmande vatten

Kolla: Flöten för strömmande vatten

Flötmete i alla dess former är fantastiskt spännande och roligt! Med rätt utrustningar använda på rätt sätt så är det också riktigt effektivit. Här tittar vi närmare på trotting och fyra nya flöten som nu finns hos Metebolaget.

Tipsa en vän:
Ditt namn:Din epost:Mottagarens epost:

För de flesta av oss svenskar så betyder trotting ”flötmete i strömmande vatten”. När man ”trottar” så låter man alltså flötet vandra med strömmen (lite svenengelska här). Många engelskmän gör dock skillnad på att fiska med stickflöten och med trottingflöten och det finns en del specialbegrepp kring detta, som inte har så stor betydelse.

Vi kommer långt med att känna till att så kallade stickflöten är bäst lämpade i lugnare och mer långsamma vatten, medan trottingflöten används i snabbare och djupare strömmar. Trottingflöten har mer flytkraft än de många gånger mindre och smalare stickflötena.

Ett lämpligt spö för trotting är 11-12 fot med en testkurva på 1-2 lb och linor i dimensioner kring 0,18 – 0,25 mm, beroende på vilka art som fisket riktas efter.

BALSA TROTTER. Detta är det flötet till vänster på bilden och det är det flötet som tar vid där stickflöten inte längre räcker till. Det har en form som gör att det rätt allround och det är ett givet flöte i varje strömfiskares arsenal av flöten. Med detta flöte kan man fiska med en rad olika beten  är ett bra flöte för att användas i mediumsnabbt vatten och det kan användas just för vandring i vattnet, eller för att fixera ett betet på botten i det strömmande vattnet. Flötet sätts fast med flötesgummi (float rubbers) både upptill och nedtill och vanligt är att man som fiskare sprider ut haglen på linan i närheten av kroken.

AVON. Detta flöte görs sig bäst där strömmen är fast och har en ganska konstant hastighet. Linföringen med detta flöte i sådana miljöer blir bättre än med ett stickflöte. Med det avonflöte kan man fiska utmärkt med en rad olika beten, på en rad olika sätt med detta flöte.

Trotter till vänster: Större hagel, som BB eller AAA, är utspridda på linan. I det här läget fiskas med s.k. överdjup, det vill säga att avståndet mellan flöte och krok är större än djupet. Detta är en killer för arter som id, färna och abborre.

Avon till höger: Större hagel, kanske BB, AAA eller t.o.m. SSG, sitter här mer koncentrerat, i en serie, en bit ovanför kroken, kanske 40 cm eller så. 

CHUBBER. Utan tvekan är det så att detta flöte är den variant av alla dessa trottingflöten som bär riktigt stora beten bäst i snabba och turbulenta vatten. De fungerar bra i båda djupa miljöer som i grunda, snabba strömmar. Denna variant används också av många engelsmän vid abborrfiske med löja. Chubber är flötet till vänster på bilden nedan.

GREYLING TROTTER. Detta flöte har en mycket hög flytförmåga och kan bära massvis med hagel, vilket kan vara ett måste för att hålla betet ner efter botten. Det kan också vara nödvändigt för att skapa en situationen där man vill bromsa in betet och få det att gå långsammare en strömmen – en situation som verkligen kan trigga fisken till napp!

En annan fördel med den här typen av ”tungviktarflöten” är att man kan fiska längre ut och ända hålla kontroll på flöte och linan.

Bild: Båda varianterna fiskas här på samma vis, med stora hagel som e hagel AAA och SSG långt ner, nära botten, för att undvika att tacklet skall resa sig från botten.

/MB