Få karpar av Metebolaget!
fjallkarp

Få karpar av Metebolaget!

Metebolaget stödjer svenskt karpfiske genom att vi köper in karpar till olika vatten. Ta chansen att få en eller ett par karpar sponsrade av oss nästa gång ni gör en karputsättning. När någon av fångar en MB-sponsrad karp, så ges denne fångstman dessutom en bra rabatt på ett inköp i butiken!

Tipsa en vän:
Ditt namn:Din epost:Mottagarens epost:

Metebolaget stödjer svenskt karpfiske genom att vi köper in karpar till olika vatten. Första utsättningen gjordes i Skantzsjön i Hallstahammar, orten utanför Västerås där vi huserar. Vi köpte in 4 stycken fina spegelkarpar på cirka 2 kilo styck till vattnet tidigare i höstas (2016). De släpptes i tillsammans med 20-25 andra spegelkarpar i den redan i karpfiskesammanhang kända sjön. Vi hoppas de finner sig till rätta.

När någon av er fångar en av dessa ”MB-karpar” så ges ni möjlighet att göra ett inköp med 15% rabatt i butiken. Desamma kan komma att gälla för många fler karpvatten.

Vi betalar till ert vatten! Metebolage hoppas få hjälpa till att sponsra med många fler ”MB-karpar” till vatten runt om i Sverige under kommande år. Syftet är att givetvis att förbättra svenskt karpfiske och förhoppningsvis blir dessa fiskar en extra krydda i fisket, samtidigt som fångsten ger möjlighet till ett riktigt bra inköp.

Karputsättning nu vår huvudsakliga sponsring. För 2017 är utsättningar av karp vår huvudsakliga sponsring. Detta är något som tillfaller många och dessutom under längre tid. Metebolaget kommer därför att flytta över sponsringen från enskilda prisbord och event – som främst tillfaller enskilda individer – till att bidra till bättre karpfiske.

Kriterier för att få en karp betald av Metebolaget:

 • Utsättningen skall ske från godkänd odlare/leverantör och vara godkänd
 • Utsättningen skall göras i vatten som är allmänt i något vis. Dvs att fiskare i någon form kan lösa fiskerätt, som dagskort eller medlemskap. Så kallade ”klubbvatten” eller ”syndikat” kan därför få sponsring. Däremot betalas inga pengar ut för privata vatten för privat bruk.
 • Metebolaget får faktura/betalningsunderlag för inköpet.
 • Metebolaget sponsrar med karp/karpar upp till ett värde om 1000 kronor per gång.
 • Beloppet skall betala hela fiskar, och ej del i inköp.
 • Metebolaget får bra tydliga bilder på båda sidorna om karpen/karparna så att vi tillsammans kan följa dessa i framtiden.

Kriterier för att få rabatt i butiken efter att man fångat en MB-karp:

 • Anmälan av fångst ska ske till MB senaste en vecka efter fångsttillfället. Anmälan sker genom att skicka in en bild på fisken (gärna med fångstmannen själv) och information om fångstvatten. En kort berättelse är välkommet!
 • Metebolaget äger rätt att publicera fångsten på vår hemsida, sociala medier och liknande.
 • Rabatten gäller just nu i 15 dagar (eller månaden ut om fångstmannen önskar) efter fångsttillfället och är rabatten är personlig.
 • Rabatten är för närvarande 15% på inköpta varor. Rabatten gäller varor som finns på lager och som ej redan är prissänkta (markerade med REA-pris i shoppen).
 • Rabatten gäller en gång per år, fångstman och fisk. Det vill säga om en fångstman återfångar karpen ”Ludde” under samma kalenderår så utgår endast rabatt vid första fångsttillfället. Om samma fångstman emellertid fångar MB-karpen ”Rocky” i samma vatten, så har denne således även rätt till rabatt vid första fångstillfället av ”Rocky” under det kalenderåret. Om annan fångstman fångar ”Ludde” så äger den också således rätt till rabatten.

* Villkor för detta gäller tills vidare och kan komma att ändras vid behov.